Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez transformację cyfrową

W jaki sposób nowe technologie wpływają na pozycje rynkową firmy. Czy można uniknąć transformacji cyfrowej bez pozostania „w tyle”.

Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez transformację cyfrową

Konsultanci i dostawcy technologii określają terminy „zróżnicowanie konkurencyjne” lub „przewaga konkurencyjna” jako coś, co pojawia się naturalnie w wyniku każdego cyfrowego ulepszenia. Wprawdzie można usprawnić procesy i uczynić firmę bardziej wydajną, nie zawsze to jednak oznacza to samo, co stworzenie prawdziwego zróżnicowania rynkowego.

W wielu przypadkach, takich jak wymiana lub modernizacja bazowego systemu ERP, organizacja najprawdopodobniej jedynie „dogoni” lub wyrówna szanse wobec konkurentów, którzy w rzeczywistości stworzyli przewagę nad konkurencją lata temu. To co dawniej określało się mianem czynników wyróżniających stało się obecnymi „dobrymi praktykami”.

Zgodnie z tym procesem myślowym termin „zróżnicowanie” powinno odnosić się do wyprzedzania konkurencji i wykorzystywania technologii w taki sposób, jaki inni tego nie robią, co zasadniczo tworzy „najlepsze praktyki” przyszłości.

Co napędza transformację?

Istnieją trzy kluczowe czynniki napędzają transformację: zmieniający się popyt konsumentów, zmieniająca się technologia i zmieniająca się konkurencja. Jako ekosystem, jeden czynnik wpływa na zmianę w innym. Połączenie tych czynników spowoduje drastyczne zmiany na rynku.

W ciągu życia firmy, w pewnym momencie, następuje punkt krytyczny, gdy model operacyjny nie pasuje już do formy, a tym samym nie jest w stanie sprostać wymaganiom rynku. Wtedy staje się kwestią to przetrwania. Transformacja jest konieczna, ponieważ powolna ewolucja się nie powiodła. Na tym etapie zmiana będzie kosztowna, ponieważ organizacja nie przewidziała potrzeb rynku.

Dla inteligentnych firm nie ma punktu zwrotnego. Zmiana staje się konsekwencją czasów – naturalną ewolucją. Gdy dostrzegają te zmiany, dostrzegają również możliwości, zanim zmiany te staną się punktami zwrotnymi, i dostosowują się do tych zmian.

Rynek zawsze będzie napędzany przez klientów. Ciągła koncentracja na klientach pozwala firmie dostrzec okazje, zanim staną się punktami zwrotnymi. Wykorzystanie takich mozliwości pozwala się zmieniać i dostosowywać, a nawet wyróżniać się aby stać się liderem rynku.

Jak transformacja cyfrowa wpływa na zmiany w firmie

Zmienia doświadczenie klienta. Ludzie zawsze będą szukali wartościowych rozwiązań swoich problemów. Technologie cyfrowe mają na celu dostarczenia rozwiązania wykorzystującego najnowocześniejszą technologię co w efekcie poprawi jakość obsługi klienta.

Napędza ilość i jakość danych. Być może największą korzyścią z przejścia na technologię cyfrową jest możliwość gromadzenia danych i śledzenia wskaźników. Uzyskane dane można wykorzystać do dalszej optymalizacji strategii w celu dalszej poprawy wyników.

Zachęca do współpracy. Transformacja cyfrowa stanowi okazję do zjednoczenia siły roboczej poprzez silną komunikację i większą odpowiedzialność.

Zwiększa elastyczność i napędza innowacje. W biznesie wiele branż ma zdolność do szybkich ulepszeń i innowacji ze względu na szybko zmieniający się charakter rynku.

Aktualizuje zestawy umiejętności i wiedzę. Dzięki transformacji cyfrowej pracownicy mogą rozwijać umiejętności potrzebne firmie tworzącej oprogramowanie do utrzymania wzrostu i uzyskania przewagi konkurencyjnej w dzisiejszej erze cyfrowej.

Wspiera kulturę cyfryzacji. Aby firma odniosła sukces w świadczeniu usług programistycznych w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie, nie wystarczy dysponować odpowiednią technologią. Transformacja cyfrowa wpływa na kadrę zarządzającą, powodując trwałe zmiany w organizacji.

Konsoliduje procesy i działania operacyjne. Transformacja cyfrowa umożliwia firmie połączenie całej organizacji, w tym działań w mediach społecznościowych, analiz, zarządzania projektami, procesów biznesowych, a nawet całej siły roboczej. Dzięki temu firma może skonsolidować swoje wysiłki i lepiej połączyć się z odbiorcami oraz zaspokoić ich potrzeby.

Tranformacja cyfrowa na przykładzie branż

Szczegóły tworzenia najlepszych praktyk w oparciu o transformację cyfrową różnią w zależności od branży, a poniżej przedstawiam kilka branżowych przykładów tworzenia prawdziwego zróżnicowania:

Ubezpieczenia: Jeszcze nie tak dawno temu aby otrzymać wycenę ubezpieczenia należało spotkać się z agentem lub odbyć rozmowę telefoniczną? Wiele firm nadal stosuje tę praktykę. Dostawcy, którzy jako pierwsi zainwestowali w technologię i proces, aby umożliwić wycenę online, stworzyli prawdziwe zróżnicowanie w branży. W perpektywie czasu firmy, które nadal używają papieru i telefonów do tworzenia ofert, chcą modernizować swoją technologię, aby podążać za najlepszą praktyką w branży ubezpieczeniowej.

Handel detaliczny: Ostatnio mówi się bez końca o boomie e-commerce. Sprzedawcy detaliczni, którzy rozpoczęli ten trend zaledwie kilka lat temu, stali się liderami rynku. Dzięki COVID i pośpiechu w zakresie składania zamówień online w 2020 r. sprzedawcy, którzy właśnie zdecydował się rozpocząć sprzedaż online, nie tworzą już przewagi konkurencyjnej, a jedynie nadrabiają zaległości.

Dystrybucja hurtowa: fascynująca branża, która nieustannie znajduje się pod presją tworzenia nowych usprawnień i sukcesywnego budowania korzyści w zakresie zarządzania kosztami, ograniczania ryzyka i prognozowania. Rosnącym trendem, który nadal jest uważany za wyróżnik dla wielu dystrybutorów, jest stosowanie analiz predykcyjnych. Możliwość przewidywania wpływu podaży i popytu jest powszechna na Wall Street, ale nie tak bardzo dla przeciętnego dystrybutora. Każda przewaga stworzona w wyniku prognoz może przynieść znaczne korzyści i usprawnić łańcuchy dostaw.

Biżuteria: Bardzo nowym zastosowaniem, które jest wciąż w fazie tworzenia, jest identyfikowalność klejnotów za pomocą technologii blockchain. Blockchain to wyłaniający się trend technologiczny, najlepiej znany jako technologia kryjąca się za Bitcoinem, która może być używana do śledzenia prawie każdej formy dobra, zarówno wirtualnego, jak i fizycznego. Obecnie istnieje kilka inicjatyw, które mają pomóc w śledzeniu całego łańcucha dostaw, od wydobycia surowego klejnotu, poprzez proces produkcji i dystrybucji, aż do ostatecznego konsumenta. Chociaż może to brzmieć jak nadmierny wysiłek w śledzeniu, można się zastanowić nad korzyścią, jaką przyniesie absolutna pewność, że pierścionek zaręczynowy nie zawiera „krwawego diamentu” lub został wydobyty w wyniku pracy dzieci.

 

Każdego dnia powstają nowe możliwości konkurencyjnego zróżnicowania, a te wyróżniki sprzed lat stają się dobrymi praktykami. Kluczem jest znalezienie tych obszarów zróżnicowania, wykorzystanie ich i ciągłe dostosowywanie nowszych praktyk, aby wyprzedzić konkurencję.

Aby ocenić lub zaprojektować proces transformacji cyfrowej dla Twojej firmy umów się na bezpłatną konsultację korzystając z formularza kontaktowego.